นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี   กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

ปัจจุบัน ยังมีช่องว่างในการที่แพทย์ฉุกเฉินจะเข้าถึงคนไข้ในขณะนำส่งโรงพยาบาล เนื่องจากเทคโนโลยีเดิมไม่ตอบโจทย์ สมัยก่อนการสื่อสารทำได้แค่เสียง ในขณะที่ภาพไม่มีความคมชัด แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวมาถึงจุดนี้ บวกกับความสามารถของนักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ ทำให้การสื่อสารระหว่าง ผู้ป่วย-รถพยาบาล-แพทย์ที่โรงพยาบาล เป็นไปได้ง่ายขึ้น ผ่านระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ หรือ AOC  ที่สามารถส่งทั้งสัญญาณภาพ สัญาณเสียง สัญญาณคลื่นหัวใจ ทำให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสามารถเห็นผู้ป่วยจากระบบ และให้คำสั่งการรักษามายังผู้ป่วยที่อยู่บนรถพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

 

ระบบ AOC (Ambulance Operation Center) หรือ ระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ จึงเข้ามาเป็นจุดเชื่อมให้หมอที่โรงพยาบาลสามารถสั่งการออนไลน์ไปยังเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลเพื่อทำการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ (ตามกฎหมายการรักษาพยาบาลบนรถพยาบาลต้องทำการภายใต้คำสั่งของแพทย์)